Debian 11 安裝Unzip

有時候在Debian11下載回來的檔案是zip格式時,當用unzip 解壓時竟然出現 “bash: unzip:指令找不到”?
原來Debian系統預設是沒有安裝zip和Unzip組件需要時就手動安裝

Debian 11 安裝Unzip

安裝

apt-get -y install unzip

刪除

apt-get remove unzip

極致刪除

apt-get -y autoremove --purge unzip

Unzip 簡易使用方法

就地解壓

unzip test.zip

解壓到指定位置

unzip test.zip -d /path/to/directory

例子 :

unzip test.zip -d /etc/www

檢查zip內容

unzip -l test.zip

發佈留言